Social Business Wales Awards & Conference 2019

24 Sep 2019
25 Sep 2019
 • Location

  Llandudno

  Venue

  Venue Cymru

 • Event Description

  Inspirational talks, expert masterclasses and a celebration of business growth are in store for this year's event

  The Social Business Wales Conference is specifically intended to provide inspiration, ideas and practical skills to social businesses in Wales which will help them enter new markets, develop new products or services, collaborate with each other, or adopt new structures – all of which will enable them to grow and be more sustainable.

  This annual conference, will provide an environment for knowledge exchange, sharing best practice and networking within the sector; encourage innovation; and provide opportunities to learn from and build partnerships with the private and public sector.

  Gwobrau a Chynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2019

  Bydd cynhadledd eleni’n llawn sgyrsiau ysbrydoledig, dosbarthiadau meistr arbenigol a dathliad o dwf busnes.

  Beth: Prif amcan Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru yw darparu ysbrydoliaeth, syniadau a sgiliau ymarferol i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, a fydd yn eu cynorthwyo i elwa ar farchnadoedd newydd, datblygu cynnyrch neu wasanaethau newydd, cydweithio â’i gilydd, neu fabwysiadu strwythurau newydd - a fydd yn eu galluogi i dyfu ac i fod yn fwy cynaliadwy.

  Bydd y gynhadledd flynyddol hon yn darparu amgylchedd a fydd yn hwyluso cyfnewid gwybodaeth, rhannu arfer gorau a rhwydweithio o fewn y sector; annog arloesedd; a darparu cyfleoedd i ddysgu gan, ac adeiladu, partneriaethau gyda’r sector preifat a chyhoeddus.

24-hour front desk
Bar
CCTV System
Chargeable Parking
Concierge
Dry Cleaning
Free Parking
Free Wi-Fi
House keeping
Late Check In
Lift
Lounge
Restaurant
Room Service
Guest House
Hotel
Bed & Breakfast
No Hotel Found

TRY AGAIN